გარანტია

XS სათამაშოების ნებისმიერ ფილიალში პროდუქცია მოწმდება შეძენისთანავე , რათა მომხმარებელს ჩაბარდეს გამართულ მდგომარეობაში. 

პროდუქცია , რომელიც არ იძლევა შემოწმების საშუალებას ქარხნული შეფუთვის გამო, წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში ხდება გაცვლა 2 დღის განმავლობაში. აუცილებელია ქვითრის წარდგენა!