სავაჭრო ნიშნები

TRANSFORMERS

TRANSFORMERS

http://www.hasbro.com/transformers/en_US/

რობოტების მრავალსახეობა. სხვადასხვა ზომისა და ფუნციების. ყველა პატარის საყვარელი მეგობარი!