სავაჭრო ნიშნები

ROBOFISH

ROBOFISH

http://www.zururobofish.com/landing.php?lang=en#!/home

უნიკალური ROBO-თევზი, რომელიც წყალთან შეხებისას  მაშინვე იწყებს ცურვას, ისე როგორც ნამდვილი.