სავაჭრო ნიშნები

POWER RANGERS

POWER RANGERS

http://www.bandai.com/powerrangers/mmpr/

ცნობილი ფილმის , ცნობილი გმირები. რომელიც აღფრთოვანებას იწვევს ყველა მოზარდში.