სავაჭრო ნიშნები

LALALOOPSY

LALALOOPSY

http://www.lalaloopsy.com

თოჯინები, რომელიც ცხოვრობენ ფერად და უნიკალურ სამყაროში. სადაც ყველაფერი მხიარული და ფერადია. თოჯინები დამზადებულია ნაჭრებისაგან, ძაფებისგან, ღილებისგან. გმირები განსხვავდებიან თავიანთი ვიზუალური თუ ხასიათის მაჩვენებლებით.