სავაჭრო ნიშნები

KIDZ TECH

KIDZ TECH

http://kidztech.net/default.html

დაარსდა 2011 წელს. მიუხედავად მოკლე პერიოდისა , უკვე მოიპოვა მოწინავე ადგილი ბაზარზე. KIDZ TECH სპეციალიზდება მაღალი ხარისხის რადიო-მართვად სატრანსპორტო საშუალებად. კომპაანის მოტივირებული და მიზანმიმართული პოლიტიკა მდგომარეობს იმაში, რომ მიაღწიოს განვითარების უმაღლესს საფეხურს. აწარმოოს ინოვაციური და ხარისხიანი სათამაშოები კონკურენტუნარიან ფასებში