სოფიო სოხაძე
გენერალური მენეჯერი სოფიო სოხაძე
ტელ:: +995 32430 460
ელ.ფოსტა:: sophia@anvol.ge
ია ყიფიანი
ქსელის მენეჯერი ია ყიფიანი
ტელ:: +995 32430 460
ელ.ფოსტა:: ia@anvol.ge
გიორგი ბენაშვილი
გაყიდვების და მარკეტინგის მენეჯერი გიორგი ბენაშვილი
ტელ:: +995 32430 460
ელ.ფოსტა:: giorgi@anvol.ge